Бурми за елегантен вкус со печат на класика
Веќе издизајнирани модели со можност за мали кореции.
Нагласок на елегантна нота на двете бурмиБурмите може да ги песонализираме со гравирање на внатрешноста или на површина ваш избор, ваш отпечаток на прст или посвета.

 

 

Avangarde

1.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg

Gliterati

1.jpg 10.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg

Passion

1.jpg 10.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg